โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


หน่วยโรตไต

ประวัติความเป็นมา


about img
หน่วยโรคไต โรงพยาบาลจุฬา

ผู้ริเริ่มก่อตั้ง คือ ศ.นพ.ชัญโญ เพ็ญชาติ ตึกธนาคารกสิกรไทยเปิดวันที่ 4 สิงหาคม 2512 เป็นอาคาร 3 ชั้น ให้บริการผู้ป่วยโรคไตทั้งชาย-หญิง

เจตจำนง
“ปี พ.ศ. 2555 หน่วยโรคไต ร.พ.จุฬาลงกรณ์ เป็นที่หนึ่งในอาเซียน”ให้บริการผู้ป่วยอายุรกรรม โรคไต ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง


Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Pellentesque elementum, lacus sit amet hendrerit posuere, quam quam tristique nisi, nec ornare ligula magna id nisl. Donec blandit enim ac semper facilisis. Curabitur eu laoreet mauris, eget fermentum velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat.


×

หน่วยโรคไต
ศ.นพ.ชัญโญ เพ็ญชาติ

ผู้ริเริ่มก่อตั้ง หน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


ประวัติหน่วยงาน


ตึกธนาคารกสิกรไทยเปิดวันที่ 4 สิงหาคม 2512 เป็นอาคาร 3 ชั้น ให้บริการผู้ป่วยโรคไตทั้งชาย-หญิง
พ.ศ.2521 เปลี่ยนแปลงการให้บริการ คือ ชั้น 1-2 เป็นหน่วยโรคไต ชั้น 3 เป็น Ward พิเศษ รับผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป
พ.ศ.2534 ตึกธนาคารกสิกรไทยชั้น 1-2 เป็นหน่วยโรคไต ชั้น 3 เป็นหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
พ.ศ.2536 เปลี่ยนแปลงการนัดตรวจผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากตึกธนาคารกสิกรไทยชั้น 2 ไปยังตึก ภปร.ชั้น 3
พ.ศ.2538 (2 สิงหาคม) ผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตย้ายจากตึก กส.2 ไป admit ที่ตึกหลิ่มซีลั่นบน 3 วัน แล้วจึงย้ายไป Ward พิเศษอื่นๆ
พ.ศ.2539 (มกราคม) หน่วยโรคไตเสนอโครงการพัฒนาการให้บริการรักษาโรคไตวายเรื้อรังด้วยการล้างไต (Chronic Hemodialysis) ต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(มิถุนายน) ผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตย้ายจากตึกหลิ่มซีลั่นบน ไป admit ตึกวชิราวุธบน 3 วัน แล้วจึงย้ายไป Ward พิเศษอื่นๆ
(กรกฎาคม) เริ่มทำ HLA-cross matching ที่ศูนย์บริการโลหิต (เดิมตรวจที่ตึกอนันทมหิดล)
พ.ศ.2540 (20 มีนาคม) ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนการให้บริการการรักษาโรคไตวายเรื้อรังด้วยการล้างไต
(1 เมษายน) เริ่มบริหารการเงินด้วยการใช้ระบบเงินทุนหมุนเวียนกับผู้ป่วยที่มารับบริการในช่วงเวลาราชการ
(16 มิถุนายน) เปิดให้บริการนอกเวลาราชการระยะแรก ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ และวันพฤหัสบดีแก่ผู้ป่วยจำนวน 6 ราย
(10 พฤศจิกายน) เปิดให้บริการเพิ่มวันอังคารและวันศุกร์
พ.ศ.2541-2542 ปรับปรุงตึกธนาคารกสิกรไทยชั้น 1-2 โดยเงินบริจาคเพื่อขยายการให้บริการ
พ.ศ.2543 (มิถุนายน) ให้บริการ Acute Hemodialysis ตามหน่วยวิกฤติต่างๆ
(มิถุนายน) เปลี่ยนบริการตรวจผู้ป่วยนอกจากวันอังคารเป็นวันพุธ และแยก Clinic โรคไตภายหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต
(18 ตุลาคม) เปิด Clinic ผู้ป่วยก่อนการปลูกถ่ายไตที่ตึก ภปร.ชั้น 3
พ.ศ.2544 (1 กรกฎาคม) เปิดให้บริการโครงการระยะที่ 3 คือวันพุธ และวันเสาร์เช้า
พ.ศ.2546 (12 มีนาคม) ให้บริการวัด Vascular access flow ผู้ป่วยนอก
พ.ศ.2548 ให้บริการตรวจ Endotoxin ในระบบน้ำบริสุทธิ์
(5 เมษายน) ให้บริการโครงการระยะที่ 4 คือวันพุธบ่าย และวันเสาร์บ่ายประวัติผลงานหน่วย


พ.ศ.2507 ให้บริการ Hemodialysis ครั้งแรกในประเทศไทย
พ.ศ.2515 (3 มีนาคม) ทำผ่าตัด Kidney Transplantation ครั้งแรกในประเทศไทย
พ.ศ.2525 ทำผ่าตัด Kidney Transplantation ครั้งที่ 2 หลังจากยุติการทำตั้งแต่ พ.ศ.2518 เนื่องจากปัญหาบางประการ
พ.ศ.2528 ให้บริการ CAPD ในผู้ป่วย Chronic Renal failure
พ.ศ.2530 เปิดให้บริการ CAPD ที่ กส.2 อย่างเป็นระบบ
พ.ศ.2530 เปิดสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow)
พ.ศ.2534 เริ่มทำ CVVH ในผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะไตวาย
พ.ศ.2541 (มิถุนายน) ทำผ่าตัด Kidney Transplantation สามี-ภรรยา คู่แรก
พ.ศ.2542 (กรกฎาคม) ทำผ่าตัด Kidney Transplantation แบบ Biocompatable Blood group
พ.ศ.2543 (1 สิงหาคม) เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลไตเทียม 4 เดือน ปีละ 1 รุ่น
พ.ศ.2548 - เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลไตเทียม 4 เดือน ปีละ 2 รุ่น (เมษายน 48)
- เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยไตวายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องหลักสูตร 3 เดือนเจตจำนง

“ปี พ.ศ. 2555 หน่วยโรคไต ร.พ.จุฬาลงกรณ์ เป็นที่หนึ่งในอาเซียน”ให้บริการผู้ป่วยอายุรกรรมโรคไต ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
- การให้การรักษาบำบัดทดแทนภาวะไตวาย (Renal Replacement Therapy)
    ⦁ วิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) และการทำ Continuous Renal Replacement Therapy
    ⦁ การล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)
    ⦁ การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)
- การตรวจเลือด และตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ป่วยโรคไต
- เป็นสถานที่ฝึกอบรม ค้นคว้าวิจัยโรคไตแก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทั้ง
ในและนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงานของเรา

Hemodialysis


หนึ่งในการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย หรือไตวายเฉียบพลันจากสาเหตุต่าง ๆ

Peritoneal dialysis


สาขาวิชาโรคไตฯให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง

Kidney transplantation


การปลูกถ่ายไต (kidney transplantation ) เป็นการรักษาผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย (end stage renal disease) ที่ดีที่สุด

Critical care


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤตแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

LAB


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หน่วยโรคไต

การให้บริการเจาะเลือด สำหรับผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 10 ห้องปฏิบัติการหน่วยไต เวลา 07.30-16.00 น. (พักเที่ยง)

DMU&Research


เจ้าหน้าที่ธุรการ - นักสถิติ และฝ่ายเลขาฯ หน่วยไต

บุคคลากร


team img

คณาจารย์

คณาจารย์team img

พยาบาล Fulltime & Parttime

พยาบาล Fulltime & Parttime


team img

แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้าน


team img

เจ้าหน้าที่ห้องไตเทียม

เจ้าหน้าที่ห้องไตเทียม


team img

เจ้าหน้าที่หน่วยโรคไต

เจ้าหน้าที่หน่วยโรตไต


team img

DMU&Research

DMU&Research


ภาพกิจกรรม


ติดต่อเรา


หน่วยโรคไต ชั้น 10 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์

1873 ถนน.พระราม 4 เขต.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

EMAIL

nepchula@gmail.com

PHONES

02-256-4000 ต่อ 81014-9

โทรสาร : (แฟกซ์) 02-252-6920

×

Hemodialysis

1. สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่


- การทำ Convective-control double high-flux hemodiafiltration แห่งแรกในโลก
   - การนำ Online-hemodiafiltration มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยเป็นแห่งแรกในอาเซียน
⦁ การทำ Mid-dilution online-HDF และ Mix-dilution online-HDF เป็นแห่งแรกในอาเซียน
   - การทำ Liver dialysis วิธี Single-pass albumin dialysis เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
   - การวัด vascular access flow ด้วยเครื่อง Transonic HD03 โดยให้บริการแก่โรงพยาบาลอื่นๆเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
⦁ คิดค้นวิธีการวัด vascular access flow ด้วยวิธี Manual Hematocrit-dilution technique และ ถ่ายทอดวิธีให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย
⦁ การนำ DFPP มาใช้ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต high risk
⦁ ริเริ่มนำ regional citrate มาใช้เป็นสารต้านการแข็งตัวในการทำฟอกเลือด แบบต่อเนื่อง
⦁ การทำ online HDF ในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน
⦁ คิดค้นการใช้ OCM เพื่อวัด vascular access flow และได้นำเสนอในที่ประชุมสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
2. เป็น Reference center ในการตรวจคุณภาพของน้ำสำหรับการฟอกไตด้วยเทคนิคที่มีความไวสูงที่แรกในประเทศไทย
   - การตรวจหาระดับ Endotoxin โดยวิธี LAL Assay เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
⦁ การเพาะเชื้อด้วย วิธี membrane filtration โดยใช้ R2A Agar โดยร่วมกับฝ่ายจุลชีววิทยา2. เป็น Reference center ในการตรวจคุณภาพของน้ำสำหรับการฟอกไตด้วยเทคนิคที่มีความไวสูงที่แรกในประเทศไทย
- การตรวจหาระดับ Endotoxin โดยวิธี LAL Assay เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
⦁ การเพาะเชื้อด้วย วิธี membrane filtration โดยใช้ R2A Agar โดยร่วมกับฝ่ายจุลชีววิทยา
3. ผลิตบุคลากรชั้นสูง(Staff excellence)
3.1 ระดับประเทศ
   - Nephrology fellow จำนวน 56 คน (พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน)
   - Hemodialysis nurse จำนวน 96 คน (พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน)
3.2 ผลิตบุคลากรชั้นสูงระดับนานาชาติ
    - Nephrology fellow จำนวน 3 คน (พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน)
   - Hemodialysis nurse จำนวน 1 คน (พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน)4. ศูนย์การเรียนรู้ด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไต
   - เป็นที่ศึกษาดูงาน และให้คำปรึกษาแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศในด้าน Hemodialysis และ Online-HDF
   - จัดทำ Web site เผยแพร่ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาลและประชาชนทั่วประเทศ
⦁ จัดทำหนังสือที่เป็นเอกสารอ้างอิง ด้านHemodialysis ของประเทศไทย
⦁ จัดประชุมวิชาการด้าน Hemodialysis สำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5. การนำเสนอผลงานวิชาการในระดับประเทศและ International อาทิเช่น
   - ปี 2003 Oral Presentation ในการประชุมEDTNA/ERCA ประเทศอังกฤษ
   - ปี 2006 Poster Presentation ในการประชุมEDTNA/ERCA ประเทศสเปน×

Peritoneal dialysis

ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์


สาขาวิชาโรคไตฯให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง ทั้งแบบธรรมดา
(continuous ambulatory peritoneal dialysis)
และแบบเปลี่ยนถ่ายน้ำยาโดยใช้เครื่อง
(automated peritoneal dialysis)
โดยทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักกำหนดอาหาร นอกจากนี้สาขาวิชาโรคไตของเรายังได้ทำการศึกษาวิจัยทางด้านการล้างไตทางช่องท้อง จนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมาอย่างต่อเนื่อง และทั้งยังเป็นศูนย์ให้การฝึกอบรมพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการล้างไตทางช่องท้อง และอบรมการวางสายเพื่อการล้างไตทางช่องท้องแก่แพทย์ ทั้งแพทย์ในประเทศไทยและแพทย์จากต่างประเทศ ที่มีความสนใจทำงานทางด้านการดูแลรักษาล้างไตทางช่องท้อง

×

kidney transparent

ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์
ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย


การปลูกถ่ายไต (kidney transplantation )


เป็นการรักษาผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย (end stage renal disease) ที่ดีที่สุด ทีมปลูกถ่ายไตจุฬาลงกรณ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไตได้อย่างทั่วถึง บนพื้นฐานจริยธรรมและความเสมอภาคในการใช้อวัยวะอันเป็นสิ่งมีค่าของประชาชนทั้งประเทศ โดยจะใช้เทคนิคและวิทยาการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการปลูกถ่ายไตได้อย่างทั่วถึง ความสำเร็จและความเป็นผู้นำ -ผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2515 -ผ่าตัดปลูกถ่ายไตในกรณีหมู่โลหิตเข้ากันไม่ได้ได้สำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 -ผ่าตัดปลูกถ่ายในผู้ป่วยปัจจัยเสี่ยงสูง เช่น อายุมาก, มีแอนติบอดี้ที่ต้านต่อไตของผู้บริจาค (DSA) เป็นต้น งานบริการ -ดูแลผู้ป่วยและให้การผ่าตัดปลูกถ่ายไตตั้งแต่ในระยะเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดตลอดจนการผ่าตัดและติดตามการรักษาหลังผ่าตัด โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลบนหอผู้ป่วย (วอร์ด) ปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อแยกผู้ป่วยและป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนคลินิกผู้ป่วยนอกที่แยกจำเพาะสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตเพื่อให้ไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่นซึ่งอาจเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ การเรียนการสอน -มีหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปลูกถ่ายไต (transplant nephrology fellow) โดยรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคไตเข้าเรียนและฝึกอบรมอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้ฝึกอบรมได้เรียนรู้และดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตจากความเข้าใจจริงและมีจำนวนผู้ป่วยที่เหมาะสม -สอนและอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ (medicine resident) และแพทย์ประจำบ้าต่อยอดโรคไต (nephrology fellow) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายไตได้ งานวิจัย -มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยหลายด้าน ได้แก่ 1) การเจาะชิ้นเนื้อไตเพื่อใช้ในการติดตามผู้ป่วย (surveillance biopsy), 2) การติดตามการรักษาด้วย biomarker และ 3) การติดตามระดับยา (pharmacokinetics) และปรับยาโดยอาศัยของมูลทางด้านพันธุกรรม (pharmacogenomics)

×

Critical care

ผศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
และทีม


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤตแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ลักษณะงาน และภารกิจหลักของงาน


1.งานบริการ
   - พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤตให้ครบวงจรและเทียบเท่า
    มาตรฐานสากล โดยนำวิธีการบำบัดทดแทนไตประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย
    ไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤตที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต
    - เป็นศูนย์กลาง และผู้นำในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านข้อมูลผู้ป่วย
    - เป็นศูนย์ฯในการฝึกอบรมแก่แพทย์ และพยาบาลที่สนใจในการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลัน
    ในภาวะที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต

2.งานวิจัย
    - พัฒนางานวิจัยการบำบัดทดแทนไตโดยใช้เทคนิคสมัยใหม่
    - พัฒนาวิธีการตรวจหา ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers)ในปัสสาวะ เพื่อวินิจฉัยภาวะไต
    วายฉับพลันในภาวะวิกฤตตั้งแต่ในระยะแรก
    - มีผลงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ และได้รับการตีพิมพ์ใน
    วารสารทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

3.งานข้อมูลสถิติ
    มีฐานข้อมูลอุบัติการณ์ของภาวะไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤต, ข้อมูลการวิจัย ฯลฯ ให้ เทียบเท่า มาตรฐานสากล

4.งานสนับสนุนงานบริการ
   - เป็นศูนย์กลางการประสานงานทั้งภายในศูนย์ฯ และภายนอกศูนย์ฯ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตาม
   นโยบาย และแผนที่กำหนดไว้ ด้วยความสะดวกราบรื่น รวดเร็ว ถูกต้อง ดูแลเรื่องงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน
   วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อ ทั้งแพทย์ ,พยาบาล ,ทีมวิจัย, คนไข้ และผู้มาติดต่อกับ
   ศูนย์ทุกคนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานศูนย์

5.โครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานศูนย์6.โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังแผนงาน / โครงการในอนาคต 3-5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย
   ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤตได้พัฒนาการรักษาวิธีใหม่ร่วมกับหอผู้ป่วยวิกฤติ อันได้แก่
   -โครงการฟอกเลือดในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิต (blood purification in sepsis) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และปรับปรุงให้การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ได้ผลดียิ่งขึ้น
   -โครงการนำ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย โดยทั้งนี้เพื่อเผยแพร่
ผลการวิจัยต่างๆดังกล่าว และเป็นข้อมูลในการนำมาใช้ในอนาคต
   - โครงการคลีนิค Post AKI ซึ่งเป็นคลินิกหลังภาวะไตวายฉับพลันจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจร
จากสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักโภชนาการ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้แบบองค์
รวมทั้งในด้านการดูแลรักษา ให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และให้คำปรึกษาเรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง เพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง และยังสามารถพัฒนาต่อยอดในด้านงานวิจัยเพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดโรคไต
วายเรื้อรังได้อีกด้วย
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมา    โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
   1. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปีงบประมาณ 2556
   วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย และถ่ายทอดความรู้ แก่บุคลากรที่มีความสนใจการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลัน พัฒนา
องค์ความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศทาง การแพทย์ด้านโรคไต
ในภาวะวิกฤต แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นแหล่งบริการทางวิชาการ ที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านโรคซับซ้อนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ฯ
จะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเพื่อ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   2. โครงการบำบัดทดแทนไตแบบไม่ต่อเนื่องแบบ Intermittent Hemodialysis and Sustained low efficiency dialysis
ในหอผู้ป่วยวิกฤตนอกเวลาราชการ (SLED) วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไตวาย
ฉับพลันในหอผู้ป่วยวิกฤต ด้วยวิธีการรักษาที่ทันสมัยและเหมาะสมที่สุด ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถลดระยะเวลาในการรอ
รับการรักษา, ลดปริมาณงานของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต, ลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และเป็นการยกระดับการดูแลผู้ป่วยไตวาย
ฉับพลันในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป

   3. โครงการพัฒนาการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤตให้ได้มาตรฐานระดับสากล
ปีงบประมาณ 2557
วัตถุประสงค์ของโครงการ:
   - เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้เครื่อง Integrated system ในการบำบัดทดแทนไต ซึ่งจะทำให้การดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันได้
รับการรักษาอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการรอคอย และได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีถูกต้อง แม่นยำ ลดภาวะแทรกซ้อน มีการนำตัว
บ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker) มาใช้ประกอบการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายฉับพลัน ทั้งในด้านการวินิจฉัย การตัดสินใจในการ
เริ่ม การบำบัดทดแทนไต และการพยากรณ์โรค - เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้ป่วย มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ,ข้อมูลด้านสถิติซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อ การทำงานวิจัย และพัฒนางานต่อไป
   - พัฒนางานค้นคว้าวิจัยที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ และการพยาบาลโดยมุ่งหวัง
ในการยกระดับการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
   4. โครงการ จัดฝึกอบรมการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องให้แก่บุคคลภายนอก และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องโครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง Advanced & Workshop Continuous Renal
Replacement Therapy (CRRT)
   วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อนำนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ร่วมผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคซับซ้อน โดยมุ่งหวังในการยกระดับการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในประเทศไทย
ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล บุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานระดับสากล
   5.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันใภาวะวิกฤตให้มีความเป็นเลิศ
ครบวงจร ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ชั้นสูง ปีงบประมาณ 2558
   วัตถุประสงค์ของโครงการ: พัฒนาการวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายฉับพลันในหอผู้ป่วยวิกฤตให้ได้ผลดียิ่งขึ้นด้วยวิทยาการ
ทางการแพทย์ชั้นสูง ทันสมัย ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการ
รักษาพยาบาล พัฒนาองค์ความรู้งานค้นคว้า และงานวิจัย โดยมุ่งหวังในการยกระดับการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในประเทศไทยให้
เข้าสู่มาตรฐานสากล และมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางและผู้นำในแถบภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลอุบัติการณ์ของภาวะไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤต และข้อมูลวิจัยที่ครอบคลุมมากที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการวิจัย 1. Determination of using novel biomarkers as an early marker for predicting AKI in leptospirosis patients. (โครงการศึกษาการใช้ตัวชี้วัดชีวภาพเพื่อทำนายภาวะไตวายฉับพลันในผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส) 2. Acute Kidney Injury in Intensive Care Unit Patients: Epidemiology and Outcome, A Prospective Multicenter Study (โครงการ เรื่องระบาดวิทยา และผลการรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยหนักในหอผู้ป่วยวิกฤต การศึกษาแบบไปข้างหน้าจากหลายสถาบัน) 3. Early intervention with renal replacement therapy and the outcome of acute kidney injury (EARLY RRT trial) (การศึกษาการเริ่มการบำบัดทดแทนไตตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกกับการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ไตวายฉับพลัน) 4. Protein Catabolic Rate in Patients with Acute Kidney Injury Requiring Renal Support (อัตราการสลายตัวของโปรตีนในผู้ป่วยไตวายฉับพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต 5. Immunomodulation of Regional Citrate Anticoagulation in Septic Acute Kidney Injury Requiring Continuoud Renal Replacement Therapy (การเปลี่ยนแปลงทางด้านอิมมูโนโลยีของเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องและใช้สารซิเตรทเป็นสารกันเลือดแข็งตัวเฉพาะที่) 6. Study using Neutrophil gelatinase associated lipocalin (Ngal) as a Kidney Injury Biomarker for the Leptospirosis associated Acute Kidney Injurymodel in C57BL/6 mice (การศึกษาใช้ตัวชี้วัดชีวภาพ นิวโทรฟิล จีเล็กทิเนส แอสโซซิเอทเต็ด ไลโปคาลิน ในการตรวจสอบภาวะไตวายฉับพลันในหนูเมาส์สายพันธุ์ C57BL/6 เนื่องจากโรคเลปโตสไปโรซิส) 7.Incidence of acute kidney injury in abdominal laparoscopic surgery patients.(โครงการศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดท้องแบบส่องกล้อง) 8.Assessment of renal function with serum cystatin c in critically illsurvivors from intensive care units (การประเมินการทำงานของไตด้วยชี้วัดชีวภาพ Cystatin-C ในผู้ป่วยที่รอดชีวิตออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต) 9. Efficacy of Polymyxin-B Hemoperfusion in Critically Ill Patientswith Severe Sepsis(ประสิทธิภาพของการกำจัดสารพิษด้วยวิธีโพลีมิกซินบี ฮีโมเพอร์ฟิวชั่นในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต) 10.อัตราการดูดซับยาเมอโรพีเนมระหว่างการกำจัดสารพิษด้วยวิธีโพลีมิกซินบี ฮีโมเพอร์ฟิวชั่นในผู้ป่วยวิกฤต ที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อรุนแรง 11. Determinant the predictor response to renal nerve denervation (RNN) (โครงการวิจัยเพื่อหาตัวทำนายการตอบสนองต่อการรักษาโดยวิธี Renal Nerve Denervation ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางยา) 12.โครงการวิจัยเรื่อง The Correlation between Body Composition Monitoring and Fluid Accumulation 13.โครงการวิจัยเรื่อง esCCO as the predictor of intradialytic hypotension 14. โครงการศึกษาเรื่องการเฝ้าระวังภาวะไตวายฉับพลันในผู้ป่วยที่ใช้ยาโพลีมิกซินอี(โคลิสติน) โดยการตรวจติดตามค่านิวโทรฟิลเจลาติเนส แอสโซซิแอท ไลโปคาลิน (เอนแกล)ในปัสสาวะ เทียบกับการตรวจติดตามค่าครีอะทินีนในเลือด