IMG 9080

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หน่วยโรคไต

1. คุณพงศ์ศักดิ์ พันธุ์สิน (อาจารย์อาวุโสห้องปฏิบัติการ)
2. คุณอนันต์ ชัยโอฬาร
3. คุณวิพารา โพธิ์ศรี
4. คุณสมัย ตาทอง


การให้บริการเจาะเลือด สำหรับผู้ป่วยนอก

ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 10 ห้องปฏิบัติการหน่วยไต เวลา 07.30-16.00 น. (พักเที่ยง)

 

คำแนะนำก่อนเจาะเลือด
⦁ อดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง สำหรับการตรวจต่อไปนี้
⦁ fasting blood glucose
⦁ glucose tolerance test

⦁ อดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 14 ชั่วโมง สำหรับการตรวจต่อไปนี้
⦁ cholesterol
⦁ triglyceride
⦁ HDL-cholesterol
⦁ LDL-cholesterol
การอดอาหาร จะต้องงดรับประทานอาหาร ขนม และเครื่องดื่มทุกชนิด
ยกเว้นน้ำเปล่า ซึ่งสามารถจิบได้เล็กน้อย เพื่อแก้อาการคอแห้ง

 

คำแนะนำสำหรับการเก็บปัสสาวะ

⦁ วิธีเก็บปัสสาวะสำหรับตรวจ urine analysis และการทดสอบการตั้งครรภ์
⦁ เก็บปัสสาวะในเวลาใดก็ได้
⦁ ควรทำความสะอาดอวัยวะเพศก่อนเก็บปัสสาวะแล้วถ่ายปัสสาวะ ช่วงแรก ทิ้ง เก็บปัสสาวะจากช่วงกลางของการถ่ายปัสสาวะ (midstream urine) ในภาชนะที่แห้งสะอาด ส่วนปัสสาวะช่วงสุดท้ายทิ้งไป โดยเก็บปริมาณ ดังนี้
อย่างน้อย 15-20 มิลลิลิตร สำหรับตรวจ urine analysis
อย่างน้อย 5 มิลลิลิตร สำหรับตรวจสอบการตั้งครรภ์
⦁ สำหรับผู้หญิงไม่ควรเก็บปัสสาวะขณะที่มีประจำเดือน ควรเก็บปัสสาวะ หลังหมดประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน และต้องระวังไม่ให้เลือด หรือตกขาวปนเปื้อนปัสสาวะที่จัดเก็บ (หมายรวมถึงปัสสาวะ 24 ชม. ด้วย)

 

⦁ วิธีเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง

⦁ เริ่มเก็บในช่วงเช้าของวันที่สะดวก โดยที่วันรุ่งขึ้นต้องเป็นวันทำการ
⦁ ถ่ายปัสสาวะครั้งแรกทิ้งไป บันทึกเวลาไว้ เช่น 06.00 น.
⦁ หลังจากนั้นทุกครั้งที่ปัสสาวะให้เก็บใส่ภาชนะซึ่งเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา (อุณหภูมิประมาณ 2-8 c) เก็บโดยไม่ต้องใส่ preservative
⦁ ถ่ายปัสสาวะเก็บใส่ขวดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงวันรุ่งขึ้น ให้ถ่ายปัสสาวะใส่ภาชนะเป็นครั้งสุดท้ายในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเวลาเริ่มเก็บ
⦁ นำปัสสาวะมาส่งที่ห้องเจาะเลือด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 10 ห้องปฏิบัติการหน่วยไต ด้วยตนเอง พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล วันและเวลาที่เริ่มเก็บ พร้อมใบส่งตรวจ
⦁ ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ